Lesni peleti - Lesni peleti - Metre d.o.o.

Lesni peleti


Lesni peletiLesni peleti so stiskanci, narejeni iz čistih lesnih drobcev (žagovina, oblanci,…), ki nastajajo pri mehanski obdelavi lesa. To pomeni, da z uporabo lesnih peletov zaščitimo naše naravno bogastvo - gozd. Ne vsebujejo nobenih okolju neprijaznih primesi, ki bi povečevale emisije. Pri izdelavi lesnih sekancev se uporablja visok tlak in para. Po obliki so lesni peleti majhni cilindri s premerom 6 mm do 8 mm in dolžine od 0,5 cm do 4 cm in so v razsutem stanju. Značilnost lesnih peletov je tudi ta, da vsebujejo zelo malo pepela le do 0,5% suhe snovi, kar pomeni, da se vsa ta majhna količina nezgorelega pepela ulovi v zato namenjeni posodi. Lesni peleti predstavljajo moderno in alternativno gorivo z ekološko in ekonomsko prednostjo pred uporabo fosilnih goriv. Lesni peleti imajo zaradi večje gostote tudi višjo kurilno vrednost glede na kg in znaša od 3,5 – 5,3 kWh/kg.
 
Energijska splošno priznana in potrjena primerjava med energenti je naslednja:
 
• 1 liter   kurilnega olja  =  2 kg lesni peletov  
• 1,1 m3  zemeljskega plina  =  2 kg lesnih peletov
 
Lesni peletiLesni peleti podjetja Metre d.o.o. so v 90 % proizvedeni iz žagovine hrastovega in bukovega lesa v 10 % pa iz žagovine borovega oziroma jelkinega lesa. Kurilna vrednost naših lesnih peletov je zato izjemno visoka in sicer 5200 Wh/kg oziroma 4400 kcal/kg. Vsebnost vlage je pod 10 %, pepela pa je po 0,8 %.
 
Lesne pelete imamo pakirane v 15 kg vreče, kar predstavlja enostavno rokovanje in transport. Prav tako pa imamo tudi lesne pelete v razsutem stanju v 1 tonskih Big-bag vrečah, ki so namenjene uporabnikom z večjim skladiščnim prostorom.   
 
 
Lesni peleti
Lesni peleti
Lesni peleti
Lesni peleti